PRIVACY & COOKIE POLICY

PRIVACY POLICY

Deze privacy policy vormt samen met de sitevoorwaarden het beleid van het gebruik van deze website (de 'Website'). Door de Website te gebruiken gaat u akkoord met deze privacy policy en het door ons verwerken van uw gegevens volgens de voorwaarden genoemd in deze privacy policy. Gebruik de Website niet als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden. Mocht u na het lezen van deze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot onze activiteiten of privacy policy, neem dan contact met ons op via onze online support pagina, of mail ons op het onderstaande e-mailadres.

Domein

Deze privacy policy legt uit hoe wij uw persoonlijke data verzamelen op de Website, hoe we deze data beschermen en de keuze die u heeft met betrekking tot het door ons inzetten van deze data. Deze privacy policy gaat over de volgende domeinen: www.reciperoxs.nl en support.reciperoxs.nl.

Bestudeer deze privacy policy goed. In deze privacy policy wordt met 'we', 'wij', 'ons' en 'onze' Recipero Access B.V. (ReciperoXS) bedoeld. Deze privacy policy is alleen van toepassing op de informatie verzameld middels de Website. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de privacy activiteiten van derde partijen. Als u niet tevreden bent met de wijze waarop er omgegaan wordt met uw informatie of als er om informatie wordt gevraagd waarvan u vindt dat deze niet gepast is: neem contact met ons op.

Deze privacy policy treedt in werking vanaf het moment dat nieuwe gebruikers akkoord gaan of is geldig vanaf 1 february 2014. Deze privacy policy wordt periodiek gereviewed en herzien. Updates met betrekking tot de privacy policy zullen hier worden geplaatst. Kijk regelmatig op deze pagina om te controleren op updates. Met uw gecontinueerd gebruik van de Website nadat wijzigingen in de privacy policy zijn doorgevoerd gaat u akkoord met deze wijzigingen.

Verzameling van persoonlijke gegevens

Onder persoonlijke gegevens wordt verstaan: identificatiegegevens, of gegevens die kunnen worden gebruikt om u te identificeren of contact mee op te nemen. Bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres, adres of telefoonnummer ('Persoonlijke gegevens'). Alleen het e-mailadres is vereist als u zich wilt registreren bij de Website. U mag aanvullende gegevens opgeven en toevoegen aan uw persoonlijke profiel gedurende registratie of later. ReciperoXS verzamelt alle gegevens die u verstrekt aan ReciperoXS of de Website, maar zal deze NIET verkopen, delen, licenseren, verhandelen of verhuren aan iemand anders dan gespecificeerd in de privacy policy.

Informatie die u verstrekt aan de Website is beschikbaar voor iedere bezoeker van de website die beschikt over uw gebruikersnaam en wachtwoord. Bescherm daarom deze gegevens goed en verstrek ze nooit aan iemand anders.

U hoeft geen persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer u de website bezoekt. Let op: bezoekers van de Website kunnen wellicht niet alle onderdelen van de dienst gebruiken.

Verzamelen van monitoringsgegegevens en het gebruik van traceertools

Naast persoonlijke gegevens, kan het voorkomen dat ReciperoXS gegevens verzamelt en monitort die niet direct gebruikt kunnen worden om u te identificeren of contact mee op te nemen, bijvoorbeeld geografische informatie, domeinnamen, computer type, browser type, schermresolutie, IP adres en andere anonieme statistische informatie die te maken heeft met het gebruik van de Website ('Monitoringsdata'). We gebruiken deze monitoringsdata helpt ons beter te begrijpen wie de Website gebruikt en hierop gebaseerd verbeteringen door te voeren.

Om de gebruikerservaring van de Website op het internet continu te verbeteren, kan het voorkomen dat ReciperoXS gebruik maakt van 'cookies' en 'JavaScript' (samen 'traceertools'). Traceertools zijn bestandjes of tools die op uw computer geplaatst worden om uw webbrowser te kunnen identificeren en de activiteiten op de Website. ReciperoXS maakt gebruik van deze technologieën om de individuele gebruikerservaringen aan te passen en te optimaliseren. Wanneer u deze site later nogmaals bezoekt, kan het voorkomen dat RecipeoXS u herkend als terugkerend bezoeker en de site aanpast naar uw laatste gebruik. Voor meer informatie over onze cookie policy, zie onder.

Wij geloven dat traceertools waarde toevoegen aan de gebruikerservaring. De informatie die hieruit resulteert wordt niet verkocht, gedeeld of beschikbaar gemaakt aan derde partijen.

Gebruik en vrijgave van verzamelde gegevens

ReciperoXS kan persoonlijke gegevens gebruiken voor evaluatie, feedback, editorials, marketing en promotie, statistische analyse van gebruikersgedrag, productontwikkeling, levering van producten en diensten, het verlenen van klantenservice en support, het aanpassen en verbeteren van de inhoud en vormgeving van de Website, afronden van business transacties, het administreren van individuele accounts en voldoen aan de door de overheid gestelde criteria en eisen, zoals het vorderen van BTW. Monitoringsgegevens kunnen worden gebruikt voor interne en externe doeleinden zoals onderzoeken en identificeren van marktsegmenten en behoeften. ReciperoXS zal persoonlijke gegevens alleen vrijgeven om te voldoen aan wettelijke bepalingen of om onze rechten en eigendommen te beschermen. Wij zullen persoonlijke gegevens vrijgeven wanneer de wet hierom vraagt en wij dit nodig achten. ReciperoXS zal ook gegevens vrijgeven wanneer dit noodzakelijk is vanwege toepasselijk recht, wetgeving, wanneer u expliciet toestemming heeft verleend voor vrijgave, of wanneer het noodzakelijk is om ReciperoXS' wettelijke rechten ten aanzien van de inhoud van de Website te beschermen.

ReciperoXS behoudt het recht om uw gegevens te verplaatsen binnen de ReciperoXS groep, of aan mogelijke opvolgers met betrekking tot relevante informatie en bedrijfsvoering. ReciperoXS behoudt tevens het recht om uw gegevens wanneer noodzakelijk te verplaatsen naar een onafhankelijke aanbieder om te assisteren bij de uitvoering van de dienstverlening.

In uitzondering op wat eerder specifiek genoemd is, zal ReciperoXS nooit uw gegevens verstrekken aan derden.

Marketing

Recipero zal nooit uw persoonlijke gegevens verkopen of verhuren aan derde partijen voor marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. We kunnen uw persoonlijke gegevens combineren met gegevens die wij verzamelen van andere bedrijven (zoals demografische gegevens) om onze diensten te verbeteren en te personaliseren.

Uw keuzes met betrekking tot de verzameling van persoonlijke gegevens en gebruik

Als u gebruiker bent van de Website, kunt u van een zogenaamde 'Opt-Out' gebruik maken om te voorkomen dat er promotionele correspondentie van ReciperoXS naar u wordt verzonden, of van een 'Opt-In' zodat derde partijen promotionele informatie naar u wordt verzonden. Deze mogelijkheden worden geboden bij de e-mailinstellingen in de desbetreffende account. U kunt wijzigingen ook door middel van e-mail of post aan ReciperoXS doorgeven, gebruik hiervoor de contactgegevens zoals deze zijn opgegeven bij Contact informatie. Los van de eerder genoemde 'Gebruik en vrijgave van verzamelde gegevens', zal ReciperoXS geen informatie delen met derde partijen zonder dat u hiervoor expliciet voor een 'Opt-In' heeft gekozen en ons toestemming heeft verleend.

Op verzoek kan ReciperoXS voorzien in een samenvatting van uw persoonlijke gegevens die wij in ons systeem hebben opgeslagen. U kunt deze gegevens aanpassen, corrigeren, wijzigen of updaten die ReciperoXS heeft verzameld via de Website. U kunt aan ReciperoXS doorgeven dat u weigert dat wij de gegevens verwerken. Ook kunt u aangeven dat deze gegevens verwijdert dienen te worden uit de Recipero database. Dit houdt wel in dat de service op de website voor u als geregistreerde gebruikers stopgezet zal worden. Het is belangrijk te melden dat het mogelijkerwijs technologisch niet mogelijk is om elk record van u in ons systeem te verifiëren en/of te verwijderen. De noodzaak tot het creëren van back-ups van onze systemen om ons te beschermen van gevaar van buitenaf en van verlies kan betekenen dat er kopieën van uw gegevens kunnen bestaan in gearchiveerde systemen. We zullen redelijkerwijs zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw bericht alle in actieve databases opgeslagen persoonlijke gegevens updaten, aanpassen, corrigeren of verwijderen en u hiervan op de hoogte stellen.

Links

De Website kan links bevatten naar andere internet websites. ReciperoXS is op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor de gehanteerde privacy policy en inhoud van deze websites. U bent zelf verantwoordelijk voor uw gebruik met betrekking tot deze websites en de gehanteerde privacy policy.

Veiligheidsmaatregelen

ReciperoXS heeft voldoende voorzorgsmaatregelen geïmplementeerd om de verzamelde persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, vrijgave, ongeoorloofde wijzigingen of verwijdering, waaronder vallen: contractuele, fysieke en technische stappen. Onder deze voorzorgsmaatregelen kan onder andere worden verstaan: het gebruik van firewall bescherming en encryptie technologie waar van toepassing. Ondanks dat ReciperoXS voldoende voorzorgsmaatregelen neemt om de betrouwbaarheid van de gebruikte technologie te garanderen, blijft het afhankelijk van de leveranciers van deze technologische producten en diensten als onderdeel van de veiligheidsevaluatie. Let op: ondanks het feit dat ReciperoXS haar uiterste best heeft gedaan om een veilige en betrouwbare website voor gebruikers te ontwikkelen, kan de vertrouwelijkheid van elke vorm van communicatie of materiaal verzonden van of naar ReciperoXS of de Website niet worden gegarandeerd.

Exporteren van persoonlijke gegevens

Door de website te gebruiken, erkent u en geeft u toestemming voor het feit dat persoonlijke gegevens door u verstrekt door uw gebruik van de website wordt opgeslagen en verwerkt in het Verenigd Koninkrijk, waar databescherming misschien niet hetzelfde niveau van bescherming biedt als in het land waar u zicht bevindt.

Contactinformatie van ReciperoXS

Vragen, opmerkingen of andere zaken met betrekking tot de databeschermingsactiviteiten van ReciperoXS kunnen gericht worden aan:

ReciperoXS
n.a.v. Databescherming
Martinus Nijhofflaan 2
2624ES Delft
Nederlands

E-mail: support@reciperoxs.nl

Helpdesk en support: http://support.reciperoxs.nl

Als u ervoor kiest om contact op te nemen met ReciperoXS over deze policy, geef dan in het onderwerpveld aan dat het 'Privacy vraag' betreft.

We hebben geprinte versies van de privacy policy beschikbaar. Mocht u, op welk moment dan ook, een versie willen inzien, geef dit schriftelijk op eerder genoemd adres door.

DOOR DE WEBSITE TE GEBRUIKEN EN/OF EEN GEBRUIKERSACCOUNT AAN TE MAKEN BIJ RECIPEROXS GAAT U AKKOORD MET DEZE PRIVACY POLICY EN HET DOOR ONS VERWERKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS VOLGENS DE VOORWAARDEN GENOEMD IN DEZE PRIVACY POLICY. ALS U NIET AKKOORD MET DEZE PRIVACY POLICY, GEBRUIK DEZE WEBSITE NIET. UW HERHAALD GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE GEVOLGD NA WIJZIGINGEN VAN DEZE PRIVACY POLICY BETEKENT UW AKKOORD OP DEZE WIJZIGINGEN.

 

 

COOKIE POLICY

Deze cookie policy is van toepassing voor de bezoekers van de hoofdsite van ReciperoXS (www.reciperoxs.nl) en gebruikers van de support website http://support.reciperoxs.nl.

De meeste websites die u bezoekt maken gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren door u zich te 'herinneren' ten aanzien van de duur van uw bezoek en herhaalde bezoeken.

Cookies doen heel veel verschillende dingen, zoals het ervoor zorgen dat u gemakkelijk door de verschillende pagina's heen kan gaan, door het opslaan van uw voorkeuren. Als een website geen cookies gebruikt, zal het denken dat u elke keer een nieuwe bezoeker bent, wat tot een verminderde gebruikerservaring kan leiden.

Cookies zijn hele kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen, wanneer bepaalde websites wordt bezocht. We gebruiken cookies om te helpen uw computer te identificeren, zodat we een gebruikerservaring op maat kunnen leveren.

U kunt cookies uitzetten die op uw computer zijn opgeslagen, dit kan echter wel zorgen voor een verminderde prestatie van de website. Om cookies uit te zetten: ga naar de instellingen of help functionaliteit van uw internet browser of het apparaat wat u gebruikt.

Het volgende is strikt van toepassing voor het opereren van één van de eerder genoemde websites.

De websites zullen:

  • u herinneren waar u bent gedurende het support ticketing process.
  • zich herinneren dat u bent ingelogd en dat uw sessie veilig is. U dient ingelogd te zijn om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten.

De volgende zaken zijn niet strikt noodzakelijk, maar zijn nodig om u te kunnen voorzien in de best mogelijke gebruikerservaring en om ons te vertellen welke pagina's u het meest interessant vindt (anoniem).

Functionele cookies

De websites zullen:

  • Live chat functionaliteit bieden, wanneer online.
  • Pagina's traceren en bijhouden via Google Analytics of andere tracking software.

Targeting Cookies

The websites will:

  • Toestaan om pagina's te delen met sociale netwerken.

De websites zullen niet:

  • Persoonlijke gegevens die mogelijk verzamelt worden delen met derde partijen.

Voor meer informatie over de gebruikersvoorwaarden of om contact met ons te nemen, ga naar:

Voorwaarden

Contact